Anasayfa

Sitene Ekle

Foto Galeri

Video Galeri

Ziyaretçi Defteri

İletişim

Hakkımızda

Üyelik

19 Ocak 2018

MAKALELER TİYATRO ASAYİŞ
 
.: Yazarlar :.

İnsanın Yaradılışındaki Üç Temel Özellik ve Eğitim!

- 18/06/2016 - 16:08

Bir eğitim ve öğretim yıl daha bitti ve öğrencilerimiz karnelerini aldılar. Örgün eğitime ara verildi, beklenen TATİL başladı.

Tatilin başlaması güzel, ama eğitim bitti mi?

Kanaatim odur ki, tatil ile başlayan süreçte ana baba olmanın mesuliyetinde eğitim asıl şimdi başlıyor.

Hatta okulların vermesi gereken, (ancak, veremediği), neslin inşası sürecinde;  bizi biz kılan değerlerin, yarına dönük kazandırılması hassasiyetinde…

İnsan Suresi 2. Ayet’inde: “Biz insanı sınavdan geçirmek amacı ile karışım nitelikli bir sıvı damlasından yarattık. Bunun için onu işitme ve görme yetenekleri ile donattık.” diyen Yüce Allah (c.c.), insanı, karışım nitelikli su damlasından yaratırken iş olsun diye, boşuna ya da rastgele yaratmadı.

Allah, insanı bilginin yanı sıra yol seçme gücü ile donatmıştır. Önce ona başarıya erdiren yolu göstermiş, sonra seçme yetkisini kendisine bırakmıştır. İsterse kendine gösterilen düz ve doğru yoldan gider, dilerse bu yoldan saparak Allah'a erdirmeyen yollar peşinde şaşkın şaşkın (geçici hevesler uğruna, az bir menfaat için) taban teper. (Fizilali’l Kur’an)

İnsan yavrusu, dünyaya geldikten sonra bir bakıcıya, bir koruyucuya, bir yol göstericiye, bir eğitici uzmanın yardımına ihtiyaç duyar. Belki de imtihan karşısında kendisinin sahip olacağı en büyük imkan ve fırsat da bu süreçte; besleyip büyüten, koruyan, yol gösteren, elbetteki eğiten kişinin bu imtihanda başarı sağlayan bir kişi oluşu sırr-ı hikmetindedir.

Elbette; kişi, aldığı eğitim sürecinde eğitenini örnek alacak, söylediğinden çok, onun yaşadıklarından esinlenecek, gördüğü modelden alacağı misalle kendini oluşturmaya çalışacaktır.  

Bu süreçte asıl bilinmesi gereken, bilinç düzeyinde aydınlanılması gereken; “insanın imtihanına esas olan ve yaratılışında temel özelliklerden haberdar olmaktır. Bu yönde amaç, insanı 3 temel esas olmak üzere; 1. Haz, 2. Had, 3. Hamd üzere yaratıldığının farkındalığı ile kendi hayatını düzenleme iradesini kullanacak yeterliklere ulaştırmaktır.

Bütün insanlarda “Haz” duygusu mevcuttur. Her insan hayatını idame ettirirken, bazı hallerden haz duyar. Ancak, hayatını haz üzerine kurgulayanlar, sadece maddi yönden kendini tatmine yönelecek, salt bireysel çıkar noktasında ve nefsani duygularını tatmine odaklanacak, yarın, yarından sonrası için hiçbir şey düşünmeyebilecektir. Oysa sadece duyduğu hazzı, zevki için yaşayan kişi, yapması gereken en temel uygulamalarında dahi kendisine zarar verebilen, bunun farkında dahi olmayan hale dönüşebilecektir. Mesela, yemek yemek konusunda dahi, yemekten haz aldığına dayalı yemeye devam eden kişinin buna bağlı hastalıklara davetiye çıkarması, hasta olsa da yaptıklarının, hatalarının sonuçlarını bilse de buna rağmen devam etmesi yaşanan bir gerçek değil mi? Görsel ve yazılı medyada her gün onlarca haber yayınlanmıyor mu? Tarih bunun örneklerini anlatıp durur. Kendi menfaati için, az bir dünyalık uğruna nice canlara kıyılıp, nice kıymetler telef edilmekte değil mi? Tersine onu imtihan etmek, denemek için yarattı. Bundan dolayı o, insanı duyu organları ve algılama yetenekleri ile donatmıştır. Amaç, onun algılayabilmesi, karşılık verebilmesi, nesneleri ve değerleri kavrayabilmesi, bu algılara ve kavramalara dayanarak hüküm verebilmesi ve seçim yapabilmesi ve yaptığı tercihlere göre sınavını başarı ile geçmesidir. (Fizilali’l Kur’an) Atmosferdeki ozon tabakasının delinmesinde, küresel ısınmanın temel sebeplerinde,  insanın duyduğu haz nedeniyle, yarını düşünmeden çevresine zarar verişlerin sonucudur.

Oysa insanın yaradılışında bir “had” noktası vardır. Büyüklerimiz demez mi; “Allah (c.c.), kimseye kaldıramayacağı yük yüklemez.” Dualar bu yönde yoğunlaşmıyor mu; “Allah’ım bize kaldıramayacağımız yük yükleme” diye…  İnsanın el ürünü araçlarda dahi “istiap haddi” yok mu? Peki, insanda bir had olmaması mümkün mü? Elbette her insanın had ölçüsü vardır ve insan kendi had sınırlarının farkında olmalı, haddini aşmadan yaşaması gerektiğini öğrenmelidir…

Öğrenmelidir de kimden…  Hiç şüphesiz bu kişi; kedisini besleyip büyüten, koruyan, yol gösteren, elbette ki eğiten kişi olmalı. Peki, eğiten kişiler, analarımız, babalarımız ebeveyn olmadan önce yaşadıkları süreçte bu niteliklerin ne kadarına sahip oluyorlar… Değerli öğretmenlerimizin hizmet öncesinde aldıkları eğitim sürecinde bunun farkındalığını sağlamaya dönük eğitim alma düzeyimiz nasıl? Aldıkları eğitimin hedefleri arasında bu yönde hedefler, kazanımlar var mı? Emin değilim…

Araçlarda istiap haddi, araçlardan maksimum verim sağlanmasında da önemli bir kriterdir. Nasıl ki düşük verimde araç çalıştırmıyor, fabrikaların üretim kapasiteleri azaldığında çalışmaya ara veriyorsak,  kullandığımız araç-makine veya entegre tesislerin kapasitelerini dolulukları oranında kullanmaya çalışıyorsak; insanda bu had sınırları ölçüsünde yaşayarak toplumsal açıdan maksimum verimli olması için eğitilmelidir. Her insan yaşadığı topluma karşı sorumlu olduğu, toplum içinde sadece “haz” (zevk) merkezli yaşayamayacağı, zevklerin dahi bir maliyeti olduğunun farkında olarak bu maliyetin karşılanması yönünde yaşarken topluma karşı haddini aşmadan yaşaması gerektiğini öğrenmesini sağlamak, bunun önemini fark ettirmek lazım.

Toplumda yaşanan sorunların, kargaşa ve kaos ortamının, aile içinde yaşanan problemlerin temelinde de haddini bilmemek yok mu? Büyüklerimiz demez mi; “İslam’ın şartı beş, altıncısı Haddini Bilmektir”. Haddini, sınırlarını,  yetkisini aşan insanların neden oldukları sorunlar aile içinden kurumlara, kurumlardan şirketler, şirketlerden devletler arası sorunlar yaratan, kaos ortamını tetikleyen problemleri başlatmıyor mu “Haddi Aşmak”… O halde eğitimde; yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza, kazandırmamız gereken önemli hedefler arasında yer  almalıdır “Haddini Bilmek”.

Haddini bilmek yeter mi insan eğitimi için? İnsan-ı kamil olmak, Allah’ın (c.c.) Biz insanı sınavdan geçirmek amacı ile karışım nitelikli bir sıvı damlasından yarattık….” (İnsan suresi ayet 2:) ayetlerinde yer alan ve yaratılış amacına dönük hüsrana uğramaması için eğitmek gerekir…

Evet, insana verilen eğitimde nihai amaç, bireyi “Hamd” noktasına ulaşmasını sağlama olmalıdır. Sonsuz ve doyumsuz hazzı, haddini bilme noktasındaki kazanımları ile kontrol altına alabilen bireyin; kendi başarısı için hamd etmesi, bunun için binlerce şükür etmesinin, onun için kurtuluş olacağının farkında olmasıdır.

Bu yeterlik, onu içsel denetim yeterliği kazanmasını sağlayacaktır ki, en anlamlı ve en etkili olan içsel motivasyon ile işe odaklanmada kazanacağı başarıyı teminat altına alacaktır.

Bu kazanımlara sahip olan ve bunun farkında olan birey; önce kendine, sonra ailesine, yakın çevresine olmak üzere, suya atılan taşın oluşturduğu dalganın yayılışı misali, yakın çevresinden başlayarak, ülkesine, milletine ve elbette ki tüm insanlığa hayrı dokunacaktır. En azından zarar vermemeye duyarlı birey olacaktır.

Bu yeterlik bile insanı neye, niçin hamd etmesi gereği yönünde şuurlanmasını sağlayacaktır. İnsan, niçin HAMD eder? Sorusunun cevabını kendisi bulacaktır.

Bu sorunun cevabını bulduğunda; birinin söylediğini değil, kendi akıl süzgecinden geçirerek, fayda-maliyet analiz verilerine dayalı, rasyonel yaşama bilinci kazanacaktır.

İnsanların en hayırlısının önce kendisine, sonra başkalarına zararı dokunmayan kişi olduğu bilinci ile yaşamayı öğrenecektir. Bu bilinç yanında, yaşadığı topluma faydalı olmaya endeksli yaşayan birey olmanın faziletinin farkındalığı ile kazananın toplum olacağı temelinde; eğitimi yeniden kurgulamak gerekiyor.


694

 

YORUMLAR

YAZARIN DİĞER YAZILARI

8 12/01/2018 - 16:46 Mesuliyetimiz, Mefkûremizin Derinliğidir…
8 27/12/2017 - 14:51 Teknik Eğitim Yarınımızdır...
8 11/12/2017 - 20:25 Toplumu Yığından Ayıran Fark
8 07/12/2017 - 17:06 Kudüs İsrail’in  Başkenti Olamaz
8 13/10/2017 - 17:09 “Neme Lazım Be Sultanım” Deme!
8 28/09/2017 - 17:08 Öfke
8 19/09/2017 - 12:04 Yeni Eğitim Yılı Hayırlı Olsun
8 09/07/2017 - 11:14 Endüstri 4.0 ile Her Şey, “Toz Pembe” Olmayacak!
8 07/06/2017 - 15:58 Sanayileşmede 4. Evre Başlarken, İstikbal ve İstiklalimiz Merkezinde BİZ!
8 28/04/2017 - 07:56 Nefsin Doymazlığı Peşinde Nereye...
8 17/03/2017 - 23:19 Çanakkale Ruhu
8 16/02/2017 - 12:31 Neslin İnşa Sürecinde "TİYATRO!" Önemlidir
8 22/01/2017 - 10:41 "Zaman Sana Uymuyorsa Sen Zamana Uyacaksın" Diyorlar!
8 01/10/2016 - 12:30 Sevmek Ama Nasıl?
8 02/09/2016 - 11:47 Çocuklarımızın Başarısız Olmasına Sebep Biz Olabilir miyiz?
8 08/07/2016 - 17:51 Çocuklarımızn Başarısızlığı
8 01/07/2016 - 11:34 Bin Aydan Daha Hayırlı Olan Kadir Gecemiz Mübarek Olsun
8 18/06/2016 - 16:08 İnsanın Yaradılışındaki Üç Temel Özellik ve Eğitim!
8 06/06/2016 - 11:24 Kardeşliğin Doğduğu, Sevgi Dolu Bir Ramazan Olsun
8 26/05/2016 - 15:47 İnsan Olmak Önemli...
8 27/04/2016 - 11:48 Mavi Kurdele!
8 06/04/2016 - 14:55 Küçüktük Ufacıktık Top Oynadık Acıktık...
8 18/03/2016 - 11:54 Çanakkale Zaferini Doğru Anlamalı ve Anlatmalıyız…
8 10/03/2016 - 15:59 Cemreler Gönüllere Düşsün!
 

DUYURULAR

 

EDİTÖR

 

YAZARLAR

 
İsmail Hakkı DALAK

Noel...

Nurseven SOBACI

Sevgi ve Saygı

Yusuf KONAK

Esirgemedim

Cerciş KIRLIOĞLU

Kurtlar Sofrası

Doç. Dr. Aydın USTA

Etik, Ahlak ve Değerler

RÖPORTAJ

 
En çok Okunanlar  Bugün  Dün  Bu Hafta  Bu Ay  
1

KONUK YAZARLAR

 

En Çok Yorumlananlar

 Bugün  Dün  Bu Hafta Bu Ay  
1
Yorum Hattı
Tebrik ediyorum...
Öncelikle böyle güzel bir yazıdan dolayı teşekkür ediyorum. Gereken ve önemi olan ve yine çok anlam...
Malatyalı
Ahde Vefa >>
Sevgili dostum İsmail Bey. Dik duruşuna hayranım. Doğru tektir. Yanlış çoktur. Doğru söze ne denir? ...
İbrahim YILDIZ
Tek Yüzlü İnsanlar... >>
Tebrikler...
Kuçak dolu sevgi ve selamlar.Çok anlamlı ve güzel köşe yazısı olmuş.Sizleri bu anlamlı yazınızdan do...
Malatyalı
Tek Yüzlü İnsanlar... >>
Güzel olan herşey güzeldir...
Bakınız yazar kardeşimiz ne güzel bir köşe yazısı yazmış.Kalemine ve eline sağlık diyelim.Hani derle...
Lila
Çağımızın En Korkulan Rahatsızlığı Şizofrenle Yaşam Savaşı >>
Güzel bir şiir
selam yazar bey,çok güzel bir şiir olmuş.Başarılar diliyorum.İy çalışmalar dileğiyle....
mamoş
Gönül Ateşim Sönmüyor >>
Etkinlik Hk.
Benimde Down Sendrumlu kaynım var malatyada 21 martta bir etkinlik yapılacakmı yerini ve adresini bi...
EROL ÖZDEMİR
Down Sendromu İle Yaşama Tutunmak >>
ÖUHTEŞEM YAZI
SEVGİLİ İSMAİL BEY KARDEŞİM YAZINIZ MUHTEŞEM OLMUŞ. ÇOK BEĞENDİM. SİZİ GÖNÜLDEN TEBRİK EDERİM. GÜZEL...
İbrahim YILDIZ
Fiziği ve Diksiyonu Düzgün... >>
Tebrik Ediyorum...
Bence çok önemli bir yazının olduğunu görmekteyim. Bence sizler doğru bir yazı yazdığınızı göryorum....
Lila
Gazetecilik Önemli Bir Meslektir >>
Yüreğine hayranım.
Sevgili Yazarımız İsmail beyin bu muhteşem yazısı için yüreğine hayranım.Kendisini huzurlarınızda te...
İbrahim YILDIZ
Yürek Meselesi... >>
Başarılar...
Hani derki adı güzel ve kendi güzel ve yazar kardeşimizin yazısı da güzel ve tek kelimeyle başarılar...
Malatyalı
Burada Almancı, Orada Yabancı... >>
Malatyamız için hayırlı olsun...
Hayır çarşısı malatyamıza ve bölgemize hayırlı olsun.Battalgazi belediyesi tarafından yapılan bu hay...
Lila
Battalgazi Belediyesi Hayır Çarşısı’nın Açılışı Yapıldı >>
Hayırlı Olsun...
Malatya'mız için ve Türkiye'miz için hayırlı olsun.Sayın Tüfenkçi,İnşallah hayırlı olur.Başarılar di...
Malatyalı
Bakan Tüfenkci’den Esnaf Kuruluşlarına Ziyaret >>
çok olumlu bir gelişme
özelikle STK ların konuya dahil edilip tüm kesimlerin fikir ve düşüncelerinin konuya dahiledildiğni...
mehmet beyazıt
Başkan Gürkan, Engelli Merkezi İçin Start Verdik >>
Allah Hayırlı Etsin...
Aday adaylığınız Malatya'mız ve Türkiye'miz için hayırlı olur. Malatyalı sizler gibi çok kıymetli iş...
Sercan
Malatya'yı Hep Birlikte Ortak Akılla Yöneteceğiz >>
Sayın Vekilim Allah Yardımcınız OLsun......
Hacı Mehmet
Malatya'yı Hep Birlikte Ortak Akılla Yöneteceğiz >>
Malatyamız için hayırlı olsun...
Malatya'mızda böyle güzel bir mağazanın açılması gerçekten çok önemlidir. İnşallah hayırlı olur ve b...
Malatyalı
Malatya Protokolü Açılışta Buluştu >>
teşekkür
bu hassasiyetinizden dolayı sizlere teşekkür ederim başarılarınızın devamını diliyorum....
yakup fırat
Yakup Fırat’ın Kaseti Çıktı >>
Bu Nasıl Bir İş...
Bu nasıl bir iş hala anlamış değilim. Bence bu haber doğruysa pes diyecek kadarda var. Bence yazık e...
Çimen
Belediye Bu İşte’de Şaşırtmadı >>
Vay be...
Nereye gidiyor bu insanların parası. Malatya Büyükşehir oldu hala gözle görülen bir hizmet yok. Pek...
Mamoş
Malatya Büyükşehir Belediyesinde Neler Oluyor >>
Yapılan Güzel Şeyler Her Zaman İyidir...
Yeter ki sen her zaman güzel işler yap. Güzel yapılan işler zaten her zaman iyi ve iyi olacaktır. Ba...
Nazlı
Yetimlerin Babası Hayırsever, Yamalı Adam  >>

YORUM/ANALİZ

 

IKTIBAS

 

DOSYA

 

LİNKLER

GAZETELER

Yeni Asya Yeni Şafak
Türkiye Vakit
Star Sabah
Taraf Zaman
bugun Hürriyet
Radikal Vatan
Akşam Milliyet

Video Galeri

Diğer Videolar

Foto Galeri

Diğer Galeriler

VAN DEPREMİ
ANTALYA
SIĞINAK
ÇOCUK DÜNYASI
DERSİM KATLİAMI
 
New Page 1

Ana Sayfa

Ana Sayfam Yap

Sitene Ekle

İletişim

Hakkımızda

Copyright © 2007 Haber Malatya 44
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz - Yasal Uyarı SITEMAP
İrtibat E-mail: bilgi@habermalatya44.com
Evden Eve Nakliyat