Anasayfa

Sitene Ekle

Foto Galeri

Video Galeri

Ziyaretçi Defteri

İletişim

Hakkımızda

Üyelik

19 Ocak 2018

MAKALELER TİYATRO ASAYİŞ
 
.: Yazarlar :.

Sanayileşmede 4. Evre Başlarken, İstikbal ve İstiklalimiz Merkezinde BİZ!

- 07/06/2017 - 15:58

İnsanlık tarihi avcılık, toplayıcılık sonrasında üretimle istikamet kazanmış, başlangıçta tarım ve hayvancılıkla başlayan üretim serüveni makineleşmeyle endüstri/sanayi dönemi başlamıştı…

Reform ve Rönesans’ın rüzgârında; 18. yüzyılda başlayıp 19. yüzyılın ortalarına kadar (1870'ler) süren bu endüstrileşme/sanayileşme süreci, Avrupa'da temelde tarım işçileri toplumundan, fabrikalarda eşya üreten nüfusa doğru düzenli bir değişim yaşanır…

Endüstri inkılabının ilk aşamasında buhar gücünün kullanımı, kömür ve demirin birleşimiyle başlayan üretimdeki farklılaşma, önemli siyasal, ekonomik ve toplumsal sonuçlarıyla birlikte "Demiryolu Çağı"nı açmıştı. Kömür yalnızca demiryolunda hareket eden  araçlara güç sağlamakla kalmamış, aynı zamanda demiryolları da kömürü çok uzak ve eskiden taşınamayan yerlere götürürken, toplumda farklı değişim süreci ivme kazanmış, kömürle çalışan makinaları barındıran fabrikalar hem büyümüş hem de en uzak noktalara kadar yayılmıştı dün…

Endüstri inkılabının ikinci safhasında, (1870'ler sonrası) temel hammadde ve enerji kaynakları çeşitlenmiş, kömür ve demirin yanında çelik, elektrik, petrokimyasal maddeler de üretim sürecinin odağına oturmuştu. 

Demirin işleniş sürecinde, ÇELİK bu sürecin merkezine otururken, her alana etkisi ile dikkat çekmiş, en önemli yararıyla demiryollarında gelişmelerin itici faktörü olmuş, yaşanan sürecin devamında, plastik de bu sürecin peşinden her geçen gün ağırlığını hissettirmişti.

Bilgisayarın keşfi ve ileri teknolojik gelişmeler de sanayi inkılabının üçüncü aşamasını oluşturdu…

Sanayi/endüstri inkılabında yaşanan her bir gelişme, toplumsal yapıyı, devletlerin temel yapılarını, sanayileşen ülkeler ile sanayileşmede geri kalan ülkeler arasında oluşan uçurumun yansımaları ağır olmuştu…

Yaşanan sömürgecilik ve neticesinde yaşanan insanlık dramı denebilecek haller; 1., 2. Cihan harbinin getirdiği yıkım ve toplumsal yansımaları…

Sanayi/endüstri inkılabının sonuçlarına bakarsak;

1. Batının Toplumsal Sınıf Yapısında Değişmeler

Sanayi devrimi Avrupa'da burjuva sınıfının yapı değiştirmesine ve yeni bir işçi sınıfı doğmasına yol açtı. Eski derebeyi, aristokrat, burjuva sınıfına, zenginleşmenin getirdiği fabrika sahipleri de katılmıştı. Burjuva sınıfı artık her ülkede en zengin sınıfı oluşturuyordu. Ancak ülkelerin çoğunda orta sınıf pek çok siyasal ve sosyal haklardan mahrumdular. Bu haklarını elde etmek için 19. yüzyılın bitişini beklemek gerekecektir.

Avrupa'da sanayi devrimi öncesinde de bir işçi sınıfı vardı. Bu sınıf her zaman yönetilen çoğunlukta ama bilinçsiz durumda idi. Sanayi devrimi sonucunda işçi sınıfında bilinçlenmeye başlamıştı. Toplumların hemen hepsinde en kalabalık sınıfını oluşturdu. İşçi sınıfı, yoğunluğuna karşın ekonomik ve siyasal haklardan mahrumdu. Ücretleri düşüklüğü, yaşama ve çalışma koşulları çok kötülüğü, çalışma saatlerinin çalışanlar açısından mağduriyet yarattığı, fabrikaların havasız ve her türlü sağlık koşullarından uzak oluşu bu sürecin temel sorunları olup, halen kısmen çözülemeyen sorunlardı.

Siyasal açıdan oy hakları olmayan çalışanlar, zaman içinde haklarını elde etmenin mücadelesi merkezinde süreç devam ediyor.

 2. Kentleşme ve Nüfus Artışı

Sanayi inkılabı, nüfus artışına da yansımış,  sanayileşme sayesinde tarım makineleşmiş, böylece aynı miktar toprak daha fazla insanı besleyebilir hale gelmişti.

Ayrıca kent sanayi tarım sektörü dışındaki insanlara iş sağlayarak daha fazla insanı besleyebilir duruma gelmişti.

Sanayi devrimi kentlerde nüfus yığılmalarına da neden olurken, halen tam çözülemeyen toplumsal sorunlar çıkmaya başlamıştı… Bu süreçte; kentleşme sorunları hızla artmış, gecekondu bölgeleri büyürken, yaşam şartlarının olumsuzluğu, insan olmanın erdemi merkezinde haklar olan hizmetlerden mahrumiyetin getirdiği, toplum sağlığı, huzur ve güvenlik problemleri hızla artarken, asayiş sorunlarını da tetiklemişti.

3. Kitle Toplumu

İşçilerin fabrikalarda toplanması ve fabrikaların da kentsel alanlara yığılmasıyla giderek kentler kırsal alanları yutmaya başlamış, temel gıda kaynakları açısından kendine yeten ülkeler, yetmezlik başlamaya başlarken, tarım ve hayvancılık alanında  kendine yetmeyen ülkeler, bu sorunu aşmayı, gıda alanında genetik çalışmaları tetiklerken, GDO süreci ve bu sürecin yarattığı sağlık problemlerinin kontrolsüz artışı başlarken, çözüm arayışları temel uğraş alanı olarak günümüze dek uzanmıştı, kitle toplumu olurken, kültürel değişimin kaosunu yaşayan toplumlarda…

4. Emperyalizm

Sanayileşmenin getirdiği hammadde ihtiyacı ve mamül mallara pazar bulma çabası hızla saniyeleşen devletleri daha yoğun emperyalist (sömürgeci) politikalar izlemeye itmiş, sömürgeciliğin yarattığı kaos ve küresel istismarın küresel zulmün yaşanmasını tetiklemişti.

5. Uluslararası Rekabet

Sanayi inkılabı, hızlı sanayileşen ülkeler arasında başlayan rekabet ve gerginlik,  ülkeleri doğal kaynak ve pazar kapmak yönünde yarışa itmiş, yaşanan bu yarış, erken sanayileşen ülkelerin, küresel eşkıyaların doymak bilmeyen, artan heva ve heveslerinin tesirinde, 1. Ve 2. Dünya harbini yaşatırken, kendi aralarında  paylaşımda uzlaşmayı, diğer devletlerin, milletlerin zulmüne göz yuman, toplamda beş ülkenin dünyadan büyük olduğu sayıltısıyla, kendi çıkarlarını maksimize etme hedefinde; günümüze dek uzanan ve halen devam eden, ülkemizi de içine alan, yoğun mağduriyetlerin yaşandığı sıcak savaş ve günümüzün terör  savaşlarına evrilmiş, bu anlayış halen devam etmekte olan bir süreci tetiklemişti.

İçinde yaşadığımız süreçte; sürekli gelişen sanayi artık dördüncü evrede!

İlk kez 2011 yılında gerçekleştirilen Hannover Fuarı’nda adı duyulan Endüstri 4.0, Alman Federal Hükümeti’nin sağladığı desteklerle günümüz sanayisinde yerini aldı. İleri gelen teknoloji devleri ABD ve Japonya gibi ülkeler bu endüstriyi desteklediler ve gelecek hedeflerini Endüstri 4.0’a uygun bir şekilde planladılar.

Endüstri 4.0 genel hatlarıyla; robotların üretimi tamamen devralması, yapay zekanın gelişimi, üç boyutlu yazıcılarla üretimin fabrikalardan evlere inmesi, devasa miktarda ki bilgi yığınını veri analizleriyle ayıklanıp değerlendirilmesi ve daha birçok yenilikler başlığı altında incelenebilir.

Dünya devleri 4. Sanayileşme evresini yaşamaya başlarken, biz bu sürece hazır mıyız?

Hazır olmak yönünde kurum ve kuruluşlarımız ne kadar hazır?

İnsan faktörümüzü hazırlamak yönünde geç kalmak, süreç yaşanırken dünün mağduriyetlerine yeni mağduriyet başlıkları eklenmesiyle, çözümsüzlüğün toplumsal bunalımları altında ezilmemiz büyük risk!

Bu süreçte; toplumsal değişim istikametiyle ilgili geleceğe dönük projeksiyon tutacak çalışmalar yapılmalıdır. Ancak, bu çalışmaların yapılmasının yetmeyeceği de göz ardı edilmemelidir.

Bu kritik sürecin doğru yönetilmesi için de insan faktörümüzü; geleceğin temel problemleri merkezinde eğitiminin temel problem olduğunu milletçe hazır bulunmamızı sağlayacak düzenlemelere dönük, makro planlamalar yapılmalıdır.

Bu tedbirlerin istiklal ve istikbal mücadelemiz açısından olmazsa olmazımız olduğunu düşünüyoruz.

Bu temel soru/sorun merkezi belki bir başka yazı konusu olmalı derken, ''Hazır ol cenge ister isen sulh-u salah” sözünü düstur alarak öncelikle; istikbalin ve istiklalin teminatı olan neslin inşası yönünde eğitim sürecini iyi yönetmemiz gerektiğine dikkat çekiyoruz.


253

 

YORUMLAR

YAZARIN DİĞER YAZILARI

8 12/01/2018 - 16:46 Mesuliyetimiz, Mefkûremizin Derinliğidir…
8 27/12/2017 - 14:51 Teknik Eğitim Yarınımızdır...
8 11/12/2017 - 20:25 Toplumu Yığından Ayıran Fark
8 07/12/2017 - 17:06 Kudüs İsrail’in  Başkenti Olamaz
8 13/10/2017 - 17:09 “Neme Lazım Be Sultanım” Deme!
8 28/09/2017 - 17:08 Öfke
8 19/09/2017 - 12:04 Yeni Eğitim Yılı Hayırlı Olsun
8 09/07/2017 - 11:14 Endüstri 4.0 ile Her Şey, “Toz Pembe” Olmayacak!
8 07/06/2017 - 15:58 Sanayileşmede 4. Evre Başlarken, İstikbal ve İstiklalimiz Merkezinde BİZ!
8 28/04/2017 - 07:56 Nefsin Doymazlığı Peşinde Nereye...
8 17/03/2017 - 23:19 Çanakkale Ruhu
8 16/02/2017 - 12:31 Neslin İnşa Sürecinde "TİYATRO!" Önemlidir
8 22/01/2017 - 10:41 "Zaman Sana Uymuyorsa Sen Zamana Uyacaksın" Diyorlar!
8 01/10/2016 - 12:30 Sevmek Ama Nasıl?
8 02/09/2016 - 11:47 Çocuklarımızın Başarısız Olmasına Sebep Biz Olabilir miyiz?
8 08/07/2016 - 17:51 Çocuklarımızn Başarısızlığı
8 01/07/2016 - 11:34 Bin Aydan Daha Hayırlı Olan Kadir Gecemiz Mübarek Olsun
8 18/06/2016 - 16:08 İnsanın Yaradılışındaki Üç Temel Özellik ve Eğitim!
8 06/06/2016 - 11:24 Kardeşliğin Doğduğu, Sevgi Dolu Bir Ramazan Olsun
8 26/05/2016 - 15:47 İnsan Olmak Önemli...
8 27/04/2016 - 11:48 Mavi Kurdele!
8 06/04/2016 - 14:55 Küçüktük Ufacıktık Top Oynadık Acıktık...
8 18/03/2016 - 11:54 Çanakkale Zaferini Doğru Anlamalı ve Anlatmalıyız…
8 10/03/2016 - 15:59 Cemreler Gönüllere Düşsün!
 

DUYURULAR

 

EDİTÖR

 

YAZARLAR

 
İsmail Hakkı DALAK

Noel...

Nurseven SOBACI

Sevgi ve Saygı

Yusuf KONAK

Esirgemedim

Cerciş KIRLIOĞLU

Kurtlar Sofrası

Doç. Dr. Aydın USTA

Etik, Ahlak ve Değerler

RÖPORTAJ

 
En çok Okunanlar  Bugün  Dün  Bu Hafta  Bu Ay  
1

KONUK YAZARLAR

 

En Çok Yorumlananlar

 Bugün  Dün  Bu Hafta Bu Ay  
1
Yorum Hattı
Tebrik ediyorum...
Öncelikle böyle güzel bir yazıdan dolayı teşekkür ediyorum. Gereken ve önemi olan ve yine çok anlam...
Malatyalı
Ahde Vefa >>
Sevgili dostum İsmail Bey. Dik duruşuna hayranım. Doğru tektir. Yanlış çoktur. Doğru söze ne denir? ...
İbrahim YILDIZ
Tek Yüzlü İnsanlar... >>
Tebrikler...
Kuçak dolu sevgi ve selamlar.Çok anlamlı ve güzel köşe yazısı olmuş.Sizleri bu anlamlı yazınızdan do...
Malatyalı
Tek Yüzlü İnsanlar... >>
Güzel olan herşey güzeldir...
Bakınız yazar kardeşimiz ne güzel bir köşe yazısı yazmış.Kalemine ve eline sağlık diyelim.Hani derle...
Lila
Çağımızın En Korkulan Rahatsızlığı Şizofrenle Yaşam Savaşı >>
Güzel bir şiir
selam yazar bey,çok güzel bir şiir olmuş.Başarılar diliyorum.İy çalışmalar dileğiyle....
mamoş
Gönül Ateşim Sönmüyor >>
Etkinlik Hk.
Benimde Down Sendrumlu kaynım var malatyada 21 martta bir etkinlik yapılacakmı yerini ve adresini bi...
EROL ÖZDEMİR
Down Sendromu İle Yaşama Tutunmak >>
ÖUHTEŞEM YAZI
SEVGİLİ İSMAİL BEY KARDEŞİM YAZINIZ MUHTEŞEM OLMUŞ. ÇOK BEĞENDİM. SİZİ GÖNÜLDEN TEBRİK EDERİM. GÜZEL...
İbrahim YILDIZ
Fiziği ve Diksiyonu Düzgün... >>
Tebrik Ediyorum...
Bence çok önemli bir yazının olduğunu görmekteyim. Bence sizler doğru bir yazı yazdığınızı göryorum....
Lila
Gazetecilik Önemli Bir Meslektir >>
Yüreğine hayranım.
Sevgili Yazarımız İsmail beyin bu muhteşem yazısı için yüreğine hayranım.Kendisini huzurlarınızda te...
İbrahim YILDIZ
Yürek Meselesi... >>
Başarılar...
Hani derki adı güzel ve kendi güzel ve yazar kardeşimizin yazısı da güzel ve tek kelimeyle başarılar...
Malatyalı
Burada Almancı, Orada Yabancı... >>
Malatyamız için hayırlı olsun...
Hayır çarşısı malatyamıza ve bölgemize hayırlı olsun.Battalgazi belediyesi tarafından yapılan bu hay...
Lila
Battalgazi Belediyesi Hayır Çarşısı’nın Açılışı Yapıldı >>
Hayırlı Olsun...
Malatya'mız için ve Türkiye'miz için hayırlı olsun.Sayın Tüfenkçi,İnşallah hayırlı olur.Başarılar di...
Malatyalı
Bakan Tüfenkci’den Esnaf Kuruluşlarına Ziyaret >>
çok olumlu bir gelişme
özelikle STK ların konuya dahil edilip tüm kesimlerin fikir ve düşüncelerinin konuya dahiledildiğni...
mehmet beyazıt
Başkan Gürkan, Engelli Merkezi İçin Start Verdik >>
Allah Hayırlı Etsin...
Aday adaylığınız Malatya'mız ve Türkiye'miz için hayırlı olur. Malatyalı sizler gibi çok kıymetli iş...
Sercan
Malatya'yı Hep Birlikte Ortak Akılla Yöneteceğiz >>
Sayın Vekilim Allah Yardımcınız OLsun......
Hacı Mehmet
Malatya'yı Hep Birlikte Ortak Akılla Yöneteceğiz >>
Malatyamız için hayırlı olsun...
Malatya'mızda böyle güzel bir mağazanın açılması gerçekten çok önemlidir. İnşallah hayırlı olur ve b...
Malatyalı
Malatya Protokolü Açılışta Buluştu >>
teşekkür
bu hassasiyetinizden dolayı sizlere teşekkür ederim başarılarınızın devamını diliyorum....
yakup fırat
Yakup Fırat’ın Kaseti Çıktı >>
Bu Nasıl Bir İş...
Bu nasıl bir iş hala anlamış değilim. Bence bu haber doğruysa pes diyecek kadarda var. Bence yazık e...
Çimen
Belediye Bu İşte’de Şaşırtmadı >>
Vay be...
Nereye gidiyor bu insanların parası. Malatya Büyükşehir oldu hala gözle görülen bir hizmet yok. Pek...
Mamoş
Malatya Büyükşehir Belediyesinde Neler Oluyor >>
Yapılan Güzel Şeyler Her Zaman İyidir...
Yeter ki sen her zaman güzel işler yap. Güzel yapılan işler zaten her zaman iyi ve iyi olacaktır. Ba...
Nazlı
Yetimlerin Babası Hayırsever, Yamalı Adam  >>

YORUM/ANALİZ

 

IKTIBAS

 

DOSYA

 

LİNKLER

GAZETELER

Yeni Asya Yeni Şafak
Türkiye Vakit
Star Sabah
Taraf Zaman
bugun Hürriyet
Radikal Vatan
Akşam Milliyet

Video Galeri

Diğer Videolar

Foto Galeri

Diğer Galeriler

VAN DEPREMİ
ANTALYA
SIĞINAK
ÇOCUK DÜNYASI
DERSİM KATLİAMI
 
New Page 1

Ana Sayfa

Ana Sayfam Yap

Sitene Ekle

İletişim

Hakkımızda

Copyright © 2007 Haber Malatya 44
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz - Yasal Uyarı SITEMAP
İrtibat E-mail: bilgi@habermalatya44.com
Evden Eve Nakliyat