Ali Özgül 'Bazı suçlardan sabıka kaydı olanlara yetki belgesi verilmeyecektir.'

Özgül '14 Ekim 2020 tarihinde 31274 sayıl resmi gazete de yayınlanan taşınmaz ticareti yönetmeliği gereği belirli suçlardan dolayı sabıka kaydı bulunan hiç kimseye taşınmaz ticareti yetki belgesi verilmeyecektir.'

PAYLAŞ

14 Ekim 2020 tarihinde 31274 sayı ile yayımlanan Resmi Gazete ile, Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi alabilme şartları belirlendi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Malatya Emlakcılar Odası Başkanı Ali ÖZGÜL, "Resmi Gazete de belirtilen suçlardan sabıka kaydı olan kişilerin "Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi" almalarının artık mümkün olmadığını belirtti.

Yayımlanan Resmi Gazetede bu belge ile ilgili şartlar şöyle;

"Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması"

 

Haber-Foto : Duhan ASLAN

  • Etiketler
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN